• Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo

СОРТИС Груп

Инвестиционни консултации, Кредитно консултиране, Инвестиции в Недвижими Имоти, Управление на хотели

ФИНАНСОВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ

за инвестиции в дялово участие,
сливания и придобивания,
корпоративни финанси,
проектно финансиране и фирмена реорганизация

КРЕДИТНИ КОНСУЛТАЦИИ

за най-добрите условия по заеми и лизинги за големи, малки и средни предприятия.

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Инвестиционни консултации
 • Управление на портфейли
 • Управление на инвестиционни фондове
 • Предоставяне на подчинени заеми за финансиране на недвижими имоти

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

 • Оперативно преструктуриране
 • Пазарно позициониране
 • Брандиране
 • Оперативен анализ
 • Оценка

Мениджърски екип

Мартин Паев, CFA
Мартин Паев, CFA
Председател,
Сортис Груп
Людмил Гърков
Людмил Гърков, CFA
Управляващ директор,
СОРТИС Инвест
Димчо Димитров
Димчо Димитров
Директор Инвестиционно банкиране,
СОРТИС Инвест
Хенинг Крипендорф
Хенинг Крипендорф
Управляващ партньор,
Сортис Хоспиталити

Избрани сделки на СОРТИС Инвест

Новини

Your Message: