Мениджърски екип

Мартин Паев, CFA Изпълнителен директор, СОРТИС Груп

Над 16 години опит в областта на инвестиционното банкиране, сливанията и придобиванията и управлението на активи, придобит в ING Barings Инвестиционна Банка във Франкфурт/Майн (Германия), ЕТЕВА (инвестиционна банка от Групата на Националната Банка на  Гърция), Балканска Консултантска Компания (независима инвестиционно-консултантска компания, оперираща в Югоизточна Европа).

Структурирал е първото в България акционерно дружество със специална инвестиционна цел за недвижими имоти и негов Изпълнителен директор (Ти Би Ай – БАК Недвижима Собственост АДСИЦ).

Основал е СОРТИС Инвест – компания за инвестиционно консултиране през ноември 2006г.

Получил е образованието си в България, Холандия и Германия, има Магистърска степен по Банково дело и финанси и Бакалавърска степен по Бизнес администрация. Притежава CFA® сертификат и е бивш член на Борда на Директорите на Българската CFA Асоциация.

Г-н Паев е редовен лектор на конференции за дялов капитал, дата центрове и инвестиции в Централна и Източна Европа.

Людмил Гърков – Управляващ директор, СОРТИС Инвест

Над 15 години опит в областта на корпоративното управление, дяловото инвестиране и финансово консултиране, дю дилиджънс, оценяване, финансово моделиране, формулиране на стратегии, структуриране и реализация на инвестиции, а също така и след-инвестиционно преструктуриране.

Преди да се присъедини към СОРТИС, г-н Гърков е работил в продължение на 9 години в отдела корпоративни финанси на Делойт, където е участвал в сделки с обща стойност превишаваща 3 милиарда долара в областта на енергетиката, финансовите услуги, телекомуникациите, металургията, машиностроенето и търговията. Преди това г-н Гърков ръководи или подпомага като ключов експерт значителен брой проекти по финансов дю дилиджънс, стратегическо и регулаторно консултиране и съдействие при преговорите по проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и телекомуникациите в България, Румъния и Албания.

Неговият опит в областта на дяловото инвестиране, придобит в Saffron Holdings (британски бутик за дялово инвестиране, опериращ в България) и в Българския пост-приватизационен фонд (фонд за дялово инвестиране фокусиран върху България и спонсориран от ЕБВР), му дава значителни управленски умения и поглед върху корпоративното управление по цялата верига на добавената стойност. Той има и ценен опит на ръководни позиции в производствени предприятия, строителни компании и дружествата от сферата на услугите.

Г-н Гърков е магистър по икономиката и управление на енергетиката и екологията от Корпоративния Университет на Eni, Италия. Той е притежател на диплома за Chartered Financial Analyst® (CFA®), и е член на CFA Institute (САЩ) и на българската CFA асоциация.

Димчо Димитров – Директор Инвестиционно банкиране, СОРТИС Инвест

Над 7 години опит в идентифициране на инвестиционни възможности, управление и изпълнение на клиентски ангажименти, финансово моделиране, подготовка на трансакционни документи и структуриране на инвестиционни предложения, изграждане на отношения и комуникация с финансови и стратегически инвеститори.

Преди да се присъедини към СОРТИС, г-н Димитров е работил в Бостън (САЩ) като Стратегически анализатор в W. R. Grace & Co., публична компания за специализирани химикали с годишен оборот $3 млрд., където е осъществявал проучвания и анализи в подкрепа на проектите за органичен ръст и за сливания и придобивания на отдел с оборот $300 млн.

Магистър по бизнес администрация (MBA) от Northeastern University, Бостън, САЩ.

 

Хенинг Крипендорф- Управляващ партньор Сортис Хоспиталити

Г-н Хенинг Крипендорф е немски гражданин с повече от 30 години опит в разработването, оперирането и инвестирането в хотели. Основава своята компания Tracklayer Ltd. в София за да може да консултира инвеститори и собственици в сферата на хотелиерството и туризма.

В началото на своето кариерно развитие той е работил като Opening Manager,  по-късно и като Управител за Steigenberger Hotels Group, Германия, а също така за хотелските марки Thomas Cook “Club Aldiana” и “Paradise Hotels” в Турция, Тайланд, Тунис и Египет, открива офис в Кайро. Работи за разработването на хотели в района на Червено море.

От 1998г. до 2004г. г-н Крипендорф е работил за испанската верига Iberostar Hotels and Resorts като Оперативен директор, отговарящ за откриването, развитието и управлението на повече от 20 хотела в България, Турция, Тунис и Хърватска.