СОРТИС КРЕДИТ

СОРТИС КРЕДИТ

Overview

 

СОРТИС Кредит е консултантска компания, съветваща бизнес клиенти за различни финансови продукти, предлагани от банкови и небанкови институции. В СОРТИС Кредит, подпомагаме клиентите си при избора и получаването на най-подходящия продукт на пазара за техните нужди.

Имаме контакти и активни отношения с водещи банкови, небанкови и лизингови финансови институции в България, за да можем да Ви предложим най-добрите решения. Бихме могли да:

  • установим нуждата от финансов продукт за Вашия бизнес,
  • анализираме кредитоспособността,
  • изберем заедно най-подходящите решения,
  • подготвим бизнес план, искане за кредит и представянето пред финансовите институции,
  • преговаряме с финансовите институции.

Нашите сфери на компетентност включват:

  • Инвестиционни заеми
  • Заеми за работен капитал
  • Рефинансирания
  • Подчинени заеми
  • Оперативни и финансови лизинги.

Многобройните кредитни продукти, които се предлагат, и начина, по който са представени, усложняват избора на най-изгодното и подходящо решение. СОРТИС Кредит пести от Вашето време като върши работата вместо Вас.


СОРТИС Кредит не осъществява дейности, попадащи в обхвата на ЗКНИП (Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители).