Кредити за българи в чужбина

Това са кредити предназначени за български граждани, работещи и/или живеещи в чужбина с цел покупка на завършен недвижим имот или на имот в строеж, за извършване на ремонт или довършителни работи, за строителство.

Основни параметри на кредитите:

Процент
на кредитиране спрямо пазарната оценка на имота – от 65% – до 90% от стойността на имота.

 Максимален срок на кредита – 15 и 25 години;

Размер на кредита
– в зависимост от политиката на съответната банка.

Обезпечения – ипотека върху недвижим имот. Възможно е изискването на други допълнителни обезпечения, например парични средства – депозит в размер не по-нисък от размера на погасителните вноски за определен от банката период.

Документи – всяка банка изисква различни документи. Някой от издадените документи в чужбина следва да бъдат легализирани, за да се използват в България.

Гаранции – Някой банки изискват от кредитоискателите да предоставят лице за контакт в България, в случай че възникнат проблеми в процеса на кандидатстване и изплащане на кредита. Други банки изискват съкредитоискател, който с доходите си гарантира изплащането на кредита. В някой случай се изисква както лице за контакт, така и съкредитоискател.