Процес на Кредитиране

Стъпка 1

Първото нещо, което трябва да направите
Първото нещо, което трябва да направите е да си отговорите на няколко въпроса, които ще Ви помогнат да изберете най-подходящия кредит за Вас. Кредит, който да отговаря изцяло на Вашите потребности и възможности за изплащане.

 • Какъв да бъде размерът на кредита?
 • Каква месечна вноска може да си позволите да плащате?
 • За какъв период да бъде кредитът?
 • Имате ли нужда от гратисен период по кредита?
 • Планирате ли да погасите кредитът предсрочно?

В резултат от конкуренцията между банките се предлагат множество кредитни продукти: с плаваща или фиксирана лихва, фиксирана лихва за първите години и плаваща за остатъчния срок на кредита; с разнообразни cхеми на погасяване – с равни или намаляващи вноски, индивидуални схеми на погасяване, възможност за ползване на гратисен период.
Това разнообразие обърква клиентите и усложнява избора кой е най-изгодния и подходящ кредит за тях. Поради тази причина отново възникват няколко въпроса:

 • Разполагате ли с достатъчно време, за да обиколите всички банки и да съберете оферти?
 • Ясни ли са Ви кредитните продукти, които Ви предлагат банките?
 • Можете ли да направите компетентно сравнение между различните кредитни продукти?
 • Можете ли да изчислите с точност всички банкови и нотариални такси и комисионни, който ще трябва да платите?
 • Можете ли да прецените какъв погасителeн план да изберете с анюитетни или намаляващи вноски?
 • Знаете ли как да попълните документите си за кандидатстване?
 • Колко банки ще посетите и колко оферти ще съберете и сравните преди да се откажете да обикаляте повече, поради липса на време или защото Ви е писнало?
 • Направихте ли верния избор? Дали това наистина е най-изгодния и подходящ кредит за Вас? Дали в последствие няма да си дадете сметка, че не сте избрали верния кредитен продукт  и се налага да рефинансирате?

Консултантите на Сортис Кредит могат да Ви отговорят на всички тези въпроси и на още много други, които ще възникнат в сложния процес на кредитирането. Консултантите на Сортис Кредит ще Ви помогнат с професионалните си съвети, напълно безплатно и без това да оскъпява Вашия кредит да вземете най-правилното решение за тази отговорна дългосрочна инвестиция.

Стъпка 2

Каква валута да изберете за кредита си – лев, евро, или друга валута?

Съществува голямо разнообразие от възможности за избор на валута на кредита – лев, евро, щатски долар и др. Изборът на валута на кредита е съществен и трябва да бъде съобразен с лихвения процент, при който се предоставя кредита и възможността от неблагоприятна промяна на валутния курс на валутата на Вашия кредит. Към момента  левът спрямо еврото е при съотношение 1 евро = 1,955 лева.

Какъв срок на кредита да изберете?

От срока на кредита зависи вашата месечна погасителна вноска, по-малка месечна вноска означава по-дълъг срок на кредита и обратно по-голяма месечна погасителна вноска означава по-кратък срок на кредита. Трябва да вземете в предвид, че колкото по-дълъг е срока на кредита, толкова повече лихви ще платите на банката. Вноската по кредита трябва да бъде преценена в зависимост от бюджета Ви. Максималните срокове на кредит, които банките предлагат, са между 20 и 30 години.

Какъв вариант е по-добър – с гратисен период или не?

Гратисният период представлява период, през който плащате само лихва по-кредита, като той варира между 6 и 36 месеца. През този начален период  плащате по-малки суми, което е удобство, но това оскъпява кредитът със сумите на лихвите, които плащате на банката за този период. Преди да се спрете на подобна схема за кредита си, преценете дали цената, която ще платите допълнително, е съизмерима с Вашите потребности.

Какъв погасителен план да изберете – анюитетни или намаляващи вноски?

При ипотечните кредити съществуват два вида погасителен план – равни месечни вноски /анюитети/ и намаляващи вноски /равни вноски по главницата/.

При анюитетен погасителен план
месечните вноски са еднакви през целия период на погасяване на кредита, но при издължаването на кредита за целия срок Вие ще върнете по-голяма сума на банката, поради по-голямата сума на лихвите, които ще платите. Предимството на погасителния план с анюитетни вноски е, че позволява максимално финансиране според Вашите доходи.
При намаляващ погасителен план първоначалните вноски са по-високи отколкото при погасителен план с анюитетни вноски. Месечните вноски  по кредитът Ви ще намаляват с всяка следваща и при цялостно издължаване за целия срок на кредита ще върнете на банката по-малка сума, тъй като ще платите по-малко лихви. Отрицателната страна ако се спрете на вариант – кредит с намаляващи вноски е, че трябва да имате доста по-високи доходи. Положителната страна е, че първите години на кредита се погасява по-голяма част от главницата, което води до по-ниско крайно оскъпяване на кредита.

Каква лихва да изберете – плаваща или фиксирана?

Плаващата лихва се формира от базовия лихвен процент на банката плюс процент надбавка образува лихвения процент по различите кредити.
Банките предлагат и фиксирани лихви за първите си години, както и за целия срок на кредита. Критерий за цената на кредита е годишният процент на разходите (ГПР), по които може да видите реално, колко Ви е лихвата.

Какви са разходите при теглене на кредит?

Отпускането на кредит и неговото обслужване е свързано с разходи, които се поемат от кредитоискателя.
Банката взима такси и комисионни за следните услуги:

 • Такса за разглеждане на искането за кредит – между 20 и 160 лева
 • Такса за отпускане на кредит – между 1 и 2% от стойността на кредита
 •  Такса за откриване на сметка, по-която се обслужва кредита – между 2 и 20 лева
 • Ежемесечна такса по обслужване на сметка за кредита /разплащателна сметка/ – между 2 и 10 лева.
 • Такса годишно обслужване – между 0 и 0,5% от остатъчната стойност по дълга
 • Такса за оценка на имота – от 100 до 200 лева за апартамент или къща
 •  Такса за правно становище на юристите към банката – от 0 до 200 лева

Освен банковите такси се заплащат и такси при нотариус за:

 • Учредяване на ипотеката в полза на банката.
 • Вписване на ипотеката в Службата по вписванията.
 • Такса местен данък при жилищни кредити – 2% от стойността, на която се изповядва сделката, обикновено това е данъчната оценка на имота.

Застраховки

Застраховките биват два вида – застраховка живот за кредитоискателя и застраховка на имота, който ще се ипотекира. Изискванията на банките са различни. Някои банки не изискват застраховка живот за кредитоискателя, други правят застраховките за своя сметка, като определят  такса годишно обслужване. Застраховките живот са по-скъпи в сравнение със застраховката на имота, като при тях застрахователната премия, която се заплаща, е толкова по-висока, колкото по-възрастен е клиентът.
Застраховката на имота, който ще бъде ипотекиран е задължителна. Клиентът може  сам да застрахова имотът за негова сметка в полза на банката и тогава няма да заплаща такса годишно обслужване. Застрахователната фирма се определя от банката. Другият вариант е банката да застрахова имота за нейна сметка, като в тези случаи обикновено се заплаща такса годишно обслужване от 0,2% до 0,5% от стойността на имота. Застраховката е винаги в полза на банката. 

Какво се случва ако бъдат допуснати просрочвания по кредита?

Всяко просрочие по банков кредит над 30 дни, бива записвано в Централния кредитен регистър и е възможно да попречи на одобряването на кредит, за който кандидатствате.
Цeнтралният кредитен регистър е информационна система за кредитна задлъжнялост, която се поддържа от БНБ.

Стъпка 3

За предварително одобрение, което става в рамките на 1-3 дни е необходима информация на банките за месечните Ви доходи, дали сте на договор и каква сума желаете да Ви бъде отпусната. Ако бъдете одобрени, банката ще изиска от Вас определен набор от Документи за кандидатстване, за да могат да направят по обстойно проучване дали сте в състояние да изплащате заем и каква сума да Ви бъде отпусната. Набавянето на някои от документите отнема до две седмици, което забавя процедурата по кредита. Общо цялата процедура от кандидатстването до усвояването на кредита отнема около месец.