Кредити за физически лица

Размер на кредита: Размерът на кредита зависи от пазарната стойност на имота служещ за обезпечение. Пазарната оценка се възлага на лицензирани оценители от външни фирми или се изготвя от самата банка. Върху оценката оказват влияние най-вече фактори като конструкция и местоположение на имота.

Доход на кредитоискателя:
Банките имат различни критерии за определяне на платежоспособността на кредитоискателите, които се отнасят както за остатъчния доход, така и за признаването на доходи от различни източници. Някой банки  кредитират и  без документално доказване на дохода, но при по-високи лихви, т.е. по-неизгодни условия на заема.

Стойност на сделката:
Обикновено банките финансират между 80 и 100% от стойността на сделката.

Максимален размер на кредита:
Максималният размер на кредита се определя от месечния доход на кредитоискателя и от пазарната оценка на имота, който ще обезпечи искания кредит.
Срок на кредита: Максималния срок на жилищните кредити в различните банки е между 20 и 30 години.

Максимална възраст на кредитоискателя: Максималната възраст, която кредитоискателите могат да достигнат по време на срока на кредита, е между 58 и 70 г. за различните банки.