Потребителски Кредити

Размерът на кредита: Максималния размер на кредита се определя от месечния доход на кредитоискателя. Когато се отнася за потребителски кредит без ипотека върху недвижим имот максималния размер на кредита  е фиксиран от банката.

Доходът на кредитоискателя: Различните банки имат различни критерии за определяне  на платежоспособността на кредитоискателя, които се отнасят както за остатъчния доход, така и за признаването на доходи от различни източници. Някой банки  кредитират и  без документално доказване на дохода, но при по-високи лихви. При недоказан доход, банките изискват поръчител/и в зависимост от искания кредит.

Срок на кредита: Срокът на жилищните кредити в различните банки е 6 месеца до 10 години.

Максимална възраст на кредитоискателя: Максималната възраст, която кредитоискателите могат да достигнат по време на срока на кредита  е между 58 и 70 г. за различните банки.

СОРТИС Кредит предлага следните потребителски кредити:

Потребителски кредит с ипотека: това са ипотечни кредити  за покриване на текущи нужди  и  са обезпечени с ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.

Потребителски кредит с поръчител: при този кредит не се ипотекира имот. В зависимост от сумата по кредита, банката определя броя на поръчителите. Потребителските кредити са с по-високи лихви от жилищните кредити и са за по-кратък срок на изплащане.

Рефинансиране на кредити с аналогични параметри: рефинансирането на кредити с аналогични параметри представлява потребителски  кредит за рефинансиране на други потребителски кредити.