Ипотечни Кредити

СОРТИС Кредит предлага следните ипотечни кредити:

Кредити за покупка на готов имот:

home кредити за покупка на апартамент, къща, вила, ателиета, гаражи, офиси, магазини, парцели, включително и замяна на недвижими имоти и покупка на дялове. За обезпечение служи имотът, който се закупува с предоставения кредит и/или

друг имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.

Кредит за строеж, ремонт и довършителни работи:

Engineers with building plans at high-rise construction site, close-up кредити за покупка на апартамент, къща, вила, ателиета, гаражи, офиси, магазини върху урегулиран поземлен имот до получаване на разрешение за ползване. Разрешава се съгласно количествено-стойностна сметка за строително-

ремонтни дейности или предоставена от строителна фирма оферта. Някой банки изискват усвояване  на траншове с цел проследяване на целевото изразходване на средствата.

Обезпечение – учредява се договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. За обезпечение на кредит за строеж би могла да бъде учредена ипотека върху парцела, върху който ще се строи.