Лизинг за оборудване

Финансов Лизинг за нова и употребявана техника и оборудване

Договори се сключват само с юридически лица или с физически лица на свободна професия / лекари, стоматолози и др./

 • Първоначалната вноска е минимум 20%, а срока на лизинга до 5 години.
 • Лихвените проценти са в диапазона 6% – 8.5%.

Лизинг на строителни машини        

 • Употребявани строителни машини – не по-стари от 12 год. в края на лизинговия период
 • Финансиране на ДДС – лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски
 • Авансова вноска:

Нови строителни машини – минимум 15% (ако клиентът е с годишен оборот под 1 млн. лв – минимум 20%)
Употребявани строителни машини– минимум 20%

Срок на лизинга:
Нови строителни машини – до 5 години
Употребявани строителни машини – до 5 години

Лизинг за селскостопанска техника

 • Минималната първоначалната вноска е от 20% до 30%.
 • Срокът на лизинга е с максимална продължителност от 3 до 5 години.
 • Лихвата е от 5% до 10%.
 • Употребявани земеделски машини – не по-стари от 12 год. в края на лизинговия период
 • Финансиране на ДДС – лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски
 • Авансова вноска:
  Нови земеделски машини – минимум 20%
  Употребявани земеделски машини – минимум 30%
 • Срок на лизинга:
  Нови земеделски машини – до 48 месеца
  Употребявани земеделски машини – до 48 месеца

Лизинг на производствено оборудване     

Ново производствено оборудване
Употребявано производствено оборудване – не по-старо от 12 год. в края на лизинговия период

 • Финансиране на ДДС – лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски
 • Авансова вноска:
  Ново производствено оборудване – минимум 15% (ако клиентът е с годишен оборот под 1 млн. лв – минимум 20%)
  Употребявано производствено оборудване – минимум 20%
 • Срок на лизинга:
  Ново производствено оборудване – до 60 месеца
  Употребявано производствено оборудване – до 60 месеца