Лизинги за недвижими имоти

Финансиране за закупуване на земята и строежа на сграда.
Финансиране за закупуване на сграда, която след това да Ви предложим на лизинг.
финансиране  и откупуването на Ваша сграда, която да се отдаде на лизинг.

Максималният срок
на лизинговия договор е до 20 години.
Лихвите
в повечето случаи се определят строго индивидуално в зависимост от особеностите на клиента.

Минималното самоучастие е от 10% до 25%.

Дългосрочно финансиране – до 20 год. в EUR.

Големи проекти
– над 500 000 EUR.

Равни лизингови анюитетни вноски
– контрол на разходите на лизингополучателя.

Гратисен период – изплащането на лизинговите вноски започва след предаване на обекта на лизинг.

Обекти на финансиране:

•  Офис-сгради.
•  Административни сгради.
•  Бизнес-центрове.
•  Търговски центрове.
•  Вериги магазини.
•  Фабрики и производствени цехове.
•  Технологични паркове.
•  Складове.
•  Гаражи.
•  Болници, лаборатории, диагностични центрове.
•  Общински сгради.
•  Комунални обекти.