СОРТИС ХОСПИТАЛИТИ

Управление на хотели и туристически обекти
Оперативно преструктуриране
Пазарно позициониране
Брандиране
Оперативен анализ и оценка
Финансов анализ
Развива дейност във всички основни сектори на хотелиерството.