Управление на хотелски активи

Оценка на състоянието на недвижимия имот и оборудването на Хотела;

Изготвяне на бюджет за дейността на Хотела, включващ минимално необходимите капиталови разходи, които трябва да се извършат;

Списък за покупки на стоки;