СОРТИС ИНВЕСТ

СОРТИС ИНВЕСТ

СОРТИС ИНВЕСТ е инвестиционно-консултантска компания, чиито основен бизнес е насочен към подпомагане на предприемачи за получаване на финансиране на техните инвестиционни планове – разширяване на дейността, засилване на пазарното присъствие, придобивания и др. Финансирането може да бъде под формата на собствен капитал (обикновени акции или привилегировани акции) или дългов капитал (стандартен банков заем, подчинен заем или проектно финансиране) в зависимост от конкретния проект.
Защитавайки интереса на нашия клиент, ние винаги търсим най-подходящата форма на финансиране с цел привличане на капитал на най-ниска цена за клиента. СОРТИС ИНВЕСТ предоставя и консултантски услуги в областта на корпоративните финанси, сливания и придобивания на предприятия и др.
СОРТИС ИНВЕСТ е със седалище гр. София, България и е собственост на Мартин Паев, CFA, инвестиционен банкер с дългогодишен опит в областите инвестиционно банкиране, сливания и придобивания, инвестиции в дялов капитал и управление на активи в инвестиционната банка ING Barings във Франкфурт на Майн, (Германия), ETEBA (инвестиционната банка от Групата на Национална Банка на Гърция) в София, България, Балканска Консултантска Компания (независима за инвестиционно-консултантска компания, оперираща в Югоизточна Европа) и АДРEC Инвест (инвестиционното дружество АДРЕС Груп, най-голямата консултантска компания за недвижими имоти в България).

Г-н Паев е структурирал първото Акционерно Дружество със Специална Инвестиционна Цел (АДСИЦ) за недвижими имоти в България (Ти Би Ай – БАК Недвижима Собственост АДСИЦ), извършвайки неговата регистрация, лицензиране от Комисията по Финансов Надзор, Първоначално Публично Предлагане (IPO), и в последствие заема поста на негов Изпълнителен Директор. През 2007 г. г-н Паев основава СОРТИС Риъл Истейт, компания за управление на инвестиции в недвижими имоти, в съдружие с британски и американски партньори.

Г-н Паев е получил своето образование в България, Холандия и Германия, и притежава Магистърска степен по Финанси и Банково дело и Бакалавърска степен по Стопанско Управление. Г-н Паев притежава CFA® (Chartered Financial Analyst®) сертификат и е бил в продължение на два мандата член на Борда на Директорите на Българската CFA Асоциация, българския клон на CFA Institute (САЩ).