СОРТИС ИНВЕСТ

СОРТИС ИНВЕСТ е инвестиционно-консултантска компания, чиито основен бизнес е насочен към подпомагане на предприемачи за получаване на финансиране на техните инвестиционни планове – разширяване на дейността, засилване на пазарното присъствие, придобивания и др. Финансирането може да бъде под формата на собствен капитал (обикновени акции или привилегировани акции) или дългов капитал (стандартен банков заем, подчинен заем или проектно финансиране) в зависимост от конкретния проект.
Защитавайки интереса на нашия клиент, ние винаги търсим най-подходящата форма на финансиране с цел привличане на капитал на най-ниска цена за клиента. СОРТИС ИНВЕСТ предоставя и консултантски услуги в областта на корпоративните финанси, сливания и придобивания на предприятия и др.

СОРТИС Инвест структурира инвестиционни схеми, които позволяват:

  • Инвеститорите да спечелят от атрактивни бизнес възможности
  • Предприемачите да реализират своите инвестиционни планове