СОРТИС ИНВЕСТ

СОРТИС Инвест е финансов и инвестиционен консултант на фирми, фондове за инвестиции в дялов и рисков капитал, институционални и индивидуални инвеститори.

 СЪДЕЙСТВАМЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИ

за продажбата на техния бизнес като анализираме, извличаме и показваме стойността на бизнеса и като осигуряваме възможно най-добрите условия за сделка.

 СЪДЕЙСТВАМЕ НА ИНВЕСТИТОРИ

за придобиването на подходящи и доходоносни бизнеси като предлагаме анализ, препоръки, ресурси и съдействие през целия процес на придобиване.

  СЪДЕЙСТВАМЕ НА МЕНИДЖЪРИ 

за по-добро управление на техния бизнес като предлагаме ценни проучвания, заключения, идеи, инструменти и ресурси, за да им помогнем да постигнат по-добри резултати.

 СЪДЕЙСТВАМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ КАПИТАЛ 

Независимо дали за растеж, придобивания, преструктуриране или проектно финансиране, ние съдействаме на предприятията да намерят подходящите партньори, които да ги подкрепят в стремежа им за успех.