Консултации в сферата на сливанията и придобиванията

Услуги, свързани с:

  • Покупката на бизнес
  • Продажбата на бизнес
  • Сделки със значителен ливъридж
  • Интеграция след сключването на сделката