Собствен Капитал

Финансирането с дялово участие или собствен капитал става, чрез привличането на инвеститор, които предоставя средства срещу определен дял от компанията. Основни предимства на този вид финансиране за предприемача са, че инвеститорът:

 1. Не получава регулярни погасителни  вноски за погасяване на задължението
 2. Поема част от бизнес риска, заедно с предприемача
 3. Печели само и единствено ако и предприемача печели

Изборът на инвеститор е от голямо значение за бъдещето на компанията. Той може да донесе много допълнителни ползи за дружеството. Някои от тях са:

 1. Подпомагане на растежа
 2. Осигуряване на широка мрежа от местни и международни контакти
 3. Осигуряване на стратегическа и технологична подкрепа
 4. Повишаване репутацията на фирмата
 5. Подобряване на съществуващите практики за корпоративно управление
 6. Подпомагане сближаването с индустриите и стандартите на Европейския Съюз и повишаване на конкурентноспособността.

Основните източници на финансиране с дялово участие са:

 1. „Бизнес ангели”
 2. Стратегически инвеститори
 3. Фондове за рисков капитал (Venture Capital Funds)
 4. Фондове за дялов капитал (Private Equity Funds)
 5. Дялови инвеститори
 6. Фондове за изкупуване (Buyout Funds)
 7. Други

Сортис Инвест, благодарение на дългогодишния опит на своя екип, подпомага избора на най-подходящия инвеститор в зависимост от нуждите, бизнес сектора, етапа на развитие и специфичните особености на компанията.