СОРТИС РИЪЛ ИСТЕЙТ

На кратко

СОРТИС Риъл Истейт е българска компания за управление на инвестиции в недвижими имоти, която предлага следните консултантски услуги на територията на Р. България:

За нас

СОРТИС Риъл Истейт структурира индивидуални и колективни  инвестиционни схеми, които позволяват на неговите клиенти-инвеститори във всички основни сегменти на недвижимите имоти: Офиси, Жилищни, Хотели, Търговски и Индустриални. Нашата цел е да генерираме привлекателна доходност за нашите инвестиционни партньори, съобразена с поеманите рискове и с техния инвестиционен хоризонт.

Широката мрежа от брокери и партньори в цялата страна ни позволява да намираме атрактивни инвестиционни възможности. Създаваме стабилни инвестиционни структури, както и оценяваме, управляваме и когато е възможно, смекчаваме риска. Създаваме стабилни инвестиционни структури, заедно с оценка, управление и, когато е възможно, смекчаване на риска.

СОРТИС Риъл Истейт е воден от силен управленски екип със значителен опит в инвестициите в недвижими имоти и дялово финансиране в България и чужбина,