СОРТИС РИЪЛ ИСТЕЙТ

СОРТИС РИЪЛ ИСТЕЙТ
За Компанията
СОРТИС Риъл Истейт е компания за управление на инвестиции в недвижими имоти, предлагаща следните услуги на територията на Република България:

  • консултации относно инвестиции в недвижими имоти,
  • управление на портфейли от недвижими имоти,
  • управление на инвестиционни фондове за недвижими имоти,
  • предоставяне на подчинени заеми за недвижими имоти.
Съдружници
СОРТИС Инвест е инвестиционно-консултантска компания, предлагаща услуги в областта на инвестиции в дялов и рисков капитал, корпоративно финансиране, придобивания и др. Фирмата подпомага предприемачи в получаването на финансиране под формата на собствен капитал, привилегировани акции, подчинен заем, проектно финансиране, или комбинация от тях. Компанията е собственост на Мартин Паев, CFA, инвестиционен банкер със значителен опит в областта на придобиванията, инвестициите в дялов капитал, управлението на активи и недвижимите имоти, който е структурирал първото Акционерно Дружество със Специална Инвестиционна Цел (АДСИЦ) за недвижими имоти в България.

BMF България – инвестиционна компания собственост на Г-н Томас Хигинс, инвестиционен банкер с над 14 години опит в областта на управлението на активи и инвестиции в дялов капитал в България. BMF е собственик на компанията TFS, която е българският инвестиционен консултант на Balkan Accession Fund, инвестиционен фонд от EUR 110 млн. за инвестиции в дялово участие и подчинени заеми за Балканите.

Г-н Джоел Бакиш – опитен инвеститор в дялови участия и международни проекти за недвижими имоти, с множество инвестиции в новосъздадени компании, малки и средни предприятия, публични и частни компании.