Управление на Портфолио

Управление на портфейли от имоти

СОРТИС Риъл Истейт предоставя следните услуги:

  • Управление на портфейли от недвижими имоти на институционални и индивидуални клиенти.
  • Реализация на съвместни проекти както в партньорство със строителни предпиремачи, така и за сaмостоятелно развитие на инвестиционни проекти.
  • Внимателен анализ на пазарните тенденции и характеристиките на сделката определят препоръката за инвестиция.
  • Продължителен анализ на пазара с цел определяне на подходящия момент за излзиане от проекта.