Инвестиционно Консултиране

СОРТИС Риъл Истейт е инвестиционен консултант на фондове, институционални и индивидуални инвеститори по отношение на тяхната дейност в областта на недвижимите имоти на територията на България. Ние помагаме на клиентите си да определят и осъществят най-подходящата за тях инвестиционна стратегия.

Широката ни мрежа от брокери и партньори в цялата страна ни дава възможност да откриваме атрактивни инвестиционни възможности, както и да структурираме и осигуряваме инвестиционни сделки. Ние представяме инвестиционни предложения за клиенти ни, като се основаваме на задълбочен пазарен анализ, финансово моделиране и оценка на риска.