Инвестиционно Консултиране

 

Консултации за инвестици в недвижими имоти

Предоставяме професионални консултации на инвеститори, за да определят и приложат най-подходящата стратегия за инвестиране в недвижими имоти в България

Инвестиционните ни предложения се базират на обширен пазарен анализ, финансово моделиране и оценка на риска.

Като представители на инвеститорите, СОРТИС Риъл Истейт договаря решения добавящи стойност от името на инвеститора по време на целия инвестиционен процес.