Подчинено Финансиране

СОРТИС Риъл Истейт структурира сделки за финансиране чрез подчинен заем за да подпомогне дейността на опитни предприемачи в сектора за недвижими имоти. Между 60 и 80% от необходимия капитал за даден проект може да бъде осигурен под формата на подчинен заем. Инвеститорите заемат позиция подобна на дялово участие, като по този начин постигат атрактивна възвращаемост съобразена с риска: прехвърляйки голяма част от рисковете по проекта върху изпълнителя, запазвайки отчасти възможността за участие в печалбата.

Финансирането чрез подчинен заем помага на предприемачите да осъществяват крупни проекти с ограничен собствен капитал. Такова финансиране може да бъде получено за проекти във всички сектори на пазара за недвижими имоти.