Подчинено Финансиране

 

Подчинено финансиране на имоти

СОРТИС Риъл Истейт структурира сделки за финансиране чрез подчинен заем, за да подпомогне дейността на опитни предприемачи в сектора за недвижими имоти.

Ползи от подчинено финансиране:

  • До 80% от капитала необходим за реализирането на проект може да бъде под формата на подчинен заем, постигайки атрактивна възвращаемост, коригирана спрямо риска.
  • Позволява на строителните предприемачи да осъществят големи проекти с ограничен собствен капитал, като управлението на проекта остава под контрола на предприемача.
  • Улеснява банковото финансиране на проекта.
  • Може да се използва за проекти във всички сектори.