Инвестиционен Процес

СОРТИС Риъл Истейт комбинира систематичен подход към анализ на инвестиционните възмжности с опортюнистичния подход за откриване и предлагане на атрактивни инвестиционни възможности и проекти, на база на опита и знанията ни за местния пазар и отчитайки глобалните тенденции за развитие в тази сфера.

Структурираме сделките с акцент върху управлението на рисковете по проекта (например наемайки опитни изпълнители или влизайки в партньорство с предприемачи с добра репутация). Активно участваме в разработването на проектите с цел осигуряване на високо качество, изпълнение в срок и гъвкавост. По време на изпълнение на проектите извършваме текущи проучвания на пазара с цел определяне на най-подходящата стратегия за изход от инвестцията и подбиране на най-добрия момент за нейното приключване.