Инвестиционен Процес

Инвестиционен процес

 

 

Съчетаваме систематичен подход с опортюнистична идентификация на инвестиционните възможности.

 

 

Отлично познаване на местния пазар засилено от глобална перспектива.

 

 

Определяне на ясни и осъществими стратегии за изход преди вземане на решение за инвестиране; професионални консултации по икономичен и ефективен начин.

 

Структуриране на сделки с фокус върху управлението на рисковете на проекта.

 

 

Прагматичен подход към реализирането на проекта с цел осигуряване ан качество, своевременност и гъвкавост.

 

 

Внимателен анализ на пазара с цел определяне на подходящия момент за излизане от проекта.