Услуги

СОРТИС Риъл Истейт структурира индивидуални и колективни инвестиционни схеми, като дава възможност на своите клиенти-инвеститори да се възползват от инвестиционните възможности в областта на недвижимите имоти в България.

Нашата цел е да предлагаме на инвестиционните си партньори атрактивна възвращаемост за инвестиционния риск, който те поемат в предварително уточнен времеви хоризонт. Ние създаваме подходящи инвестиционни  структури, които способстват за ефективно управление на риска, и когато това е възможно, за неговото минимизиране.

СОРТИС Риъл Истейт работи във всички сектори на пазара за недвижими имоти като инвестира в жилищни, административни, търговски, индустриални и туристически проекти, като винаги се стреми да налага най-добрите практики за корпоративно управление и управление на инвестиции.