Инвестиции в затруднени проекти

Инвестиции в затруднени проекти

Инвестиции в проекти с финансово затруднение

  • Краткосрочно до средносрочно влошаване на пазара на имоти в България след няколко години на силен растеж и връх през 2007 г. – 2009 г.
  • Строителството и недвижимите имоти бяха силно засегнати от глобалната кредитна криза.
  • Според Камарата на строителите в България, обявените мега проекти възлизащи на 2 млрд. – 2.5 млрд. евро бяха временно спрени.
  • Доста играчи на имотния пазар (вкл. инвеститори, наемодатели, наематели, доставчици на услуги за имоти) са засегнати от някаква форма на затруднение.
  • Основни предизвикателства – финансови и оперативни преструктурирания, рефинансиране на дълга, дълг срещу капитал, съвместни предприятия.
  • Доста имоти вече са рaзработени, но все още съществуват атрактивни инвестиционни възможности.

Нашата партньорска мрежата от цяла България ни помага да намираме качествени проекти за недвижими имоти от затруднени продавачи.

Инвеститорите все още могат да се възползват от инвестиции в проекти с финансово затруднение.