• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

SORTIS GROUP

Investment Banking Boutique, Real Estate Investment Management, Credit and Leasing Advisory, Hospitality Asset Management
FINANCIAL AND INVESTMENT CONSULTING

FINANCIAL AND INVESTMENT CONSULTING

for private equity investments, mergers and acquisitions, corporate financing, project financing and corporate restructuring...

LOAN CONSULTING

LOAN CONSULTING

about the best loan and leasing terms for individuals and small and medium-sized enterprises...

REAL ESTATE INVESTMENT

REAL ESTATE INVESTMENT

investment advisory, portfolio management, property fund management, mezzanine financing...

Hospitality Asset Management

Hospitality Asset Management

Market positioning Branding Operational analysis...

About

Мениджърски екип

Мартин Паев, CFA - Изпълнителен директор, СОРТИС Груп 15 + години опит в областта на инвестиционното банкиране, сливанията и придобиванията и управлението на активи, придобит в ING Barings Инвестиционна Банка във Франкфурт/Майн (Германия), ЕТЕВА (инвестиционна банка от Групата на Националната Банка на Гърция), Балканска Консултантска Компания (независима инвестиционно-консултантска компания, оперираща в Югоизточна Европа). Структурирал е първото в България акционерно дружество със специална инвестиционна цел за недвижими имоти и негов Изпълнителен директор (Ти Би Ай - БАК Недвижима Собственост АДСИЦ). Основал е СОРТИС Инвест – компания за инвестиционно консултиране през ноември 2006 г. Получил е образованието си в България, Холандия и Германия, има Магистърска степен по Банково дело и финанси и Бакалавърска степен по Бизнес администрация. Притежава CFA® сертификат и е бивш член на Борда на Директорите на Българската CFA Асоциация. Г-н Паев е редовен лектор на конференции за дялов капитал, дата центрове и инвестиции в Централна и Източна Европа.
Мартин Паев, CFA
Martin Paev, CFA
Chairman, SORTIS GROUP
Андрей Иванов
Andrey Ivanov
Partner, SORTIS Invest
Хенинг Крипендорф
Henning Krippendorff
Managing Partner, SORTIS Hospitality

Избрани сделки на Сортис Инвест

Your Message: