СОРТИС ГРУП

Инвестиционни консултации. Кредитно консултиране. Инвестиции в недвижими имоти. Управление на хотели.
Globalscope
55

Партньори

48

Държави

4

Транзакции годишно (млрд.)

Избрани сделки на Сортис Инвест

Новини