Алтерко продаде европейския си телекомуникационен бизнес на норвежката LINK Mobility за 8.8 млн. евро

Алтерко продаде европейския си телекомуникационен бизнес на норвежката LINK Mobility за 8.8 млн. евро

Българската IT група Алтерко продаде телекомуникационния си бизнес в Европа на една от най-бързо развиващите се компании в областта на нотификациите и мобилните услуги – норвежката LINK Mobility Group ASA (ЛИНК). Предварителната договорената цена е 8.8 млн. евро, а сделката се очаква да приключи към края на април.

Договорената цена за продажбата е изчислена на база консолидирана EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации) за 2017 г., която се оценява на 1.6 млн. евро, умножена с коефициент 5.5. Крайната цена ще бъде определена по метода „cash-free/debt-free“ (без кеш и без дълг), при нормализирани нива на нетния оборотен капитал на придобиваните дружества за последните 12 месеца преди датата на продажбата. Заплащането ще стане на три равни части. Първата 1/3 ще бъде преведена при сключването на сделката. Втората част ще бъде платена 3 години след сделката, като се предвижда годишна лихва от 4.75%, платима на тримесечие. Последната 1/3 ще бъде платена в акции на ЛИНК по цена при затваряне на борсата в Осло в деня преди подписването на обвързващото споразумение.

Част от сделката са 5 компании от 3 държави: Тера Комюникейшънс АД, Теравойс ЕАД, и Алтерпей ЕООД от България, Teracomm RO SRL (Румъния) и Tera Communications DOOEL (Македония). Компаниите работят в сферата на телекомуникационните услуги с добавена стойност, мобилен маркетинг и нотификации. Сред клиентите им са мобилни оператори, банки, общини и търговци. Приходите им за 2017 г. се очаква да бъдат 11.9 млн. евро, което досега ги правеше ключови за общите постъпления на холдинга Алтерко. След продажбата им българското дружество ще се фокусира върху развитието на бизнеса си с Интернет на нещата (Internet of Things – IoT). Една от основните компании в групата е Алтерко Роботикс, която предлага именно решения в IoT сферата.

Алтерко, която се търгува на Българската Фондова Борса и е с пазарна капитализация от около 32 млн. лева (16.4 млн. евро), е доставчик на мобилни услуги, опериращ на пазарите в Европа, Азия и Америка. Компанията има над 100 служители в офисите в България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ. Групата е с изцяло българска собственост и основна част от продуктите се разработват и поддържат от местния офис. Консолидираните резултати към края на септември 2017 г. показват 29.5 млн. лв. (15 млн. евро) нетни приходи и 1.1 млн. лв. (0.6 млн. евро) печалба.

ЛИНК е основана преди 20 години и се търгува на борсата в Осло. Компанията има 340 служители по целия свят и е европейският лидер в нотификациите и мобилните услуги, предоставяни от бизнеса към крайни клиенти (B2C). За ЛИНК това е втора българска сделка след придобиването на Войском (можете да прочетете повече за нея в нашия бюлетин от октомври). Сделката ще осигури стабилна платформа за по-нататъшното развитие и растеж на ЛИНК в региона чрез силен фокус върху продажбите и иновациите в мобилните съобщения и решения. Според Арил Хустад, Главен изпълнителен директор, регионът има значителен потенциал за растеж и компанията планира да увеличи пазарния си дял.

Паралелно с продажбата Тера Комюникейшънс участва и в друга сделка – придобиването на 100% от капитала на сръбската ЕДС Д.О.О (създадена през 2009 г., в сферата на мобилните услуги). Цената е 500 евро (балансовата стойност на дружествените дялове към датата на прехвърлянето). Придобиването не би следвало да подлежи на регулаторен преглед и се очаква да приключи преди края на април. От компанията уточниха, че сделката за ЕДС не е част от поетите от Алтерко ангажименти към ЛИНК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *