Инвестиции – СОРТИС Венчърс

СОРТИС Венчърс е инвестиционното звено на СОРТИС Груп. Дейността се изразява в структуриране на клубни сделки с рисков капитал в диапазона 200 000 евро до 5 млн. евро.

Какво е клубна сделка?

  • Отделен инвестиционен процес за всяка потенциална компания.
  • Гъвкав опортюнистичен подход при подбора на потенциални инвестиции.
  • Индивидуалният инвеститор сам избира в кои сделки да участва.
  • Изход от инвестицията планиран в рамките на 3 до 8 години.
  • Диверсификация чрез инвестиране в повече от една сделка.
  • Възможност за избор на инвеститори в съответствие с фазата на развитие, рисковия профил и индустрията на компанията.

Стойността, която добаваме:

 

Инвестиционна политика:

инвестиции