Кризата дава шанс за окрупнявания в хранително-вкусовата промишленост

Кризата дава шанс за окрупнявания в хранително-вкусовата промишленост

26 юли 09 вестник ДНЕВНИК

В търсене на формулата за оцеляване при криза оптималната работа с партньорите на една компания е от съществено значения. В опит да дадат някои от компонентите на тази формула консултантите от „Сортис инвест“ подбраха някои полезни съвети, които „Дневник“ представя в поредицата си „Управление в условия на криза“.Хранително-вкусовата промишленост е един от сравнително стабилните сектори в условията на криза, който регистрира значително по-слаби колебания в сравнение с икономиката като цяло. Причината за това е, че хранителните продукти задоволяват основни нужди на потребителите и търсенето им в голяма степен е нееластично. Разбира се, между различните подотрасли на сектора съществуват съществени разлики, що се отнася до цикличност и сезонност.

Някои от специфичните причини, които са в основата на кризата в сектора, включват:

*Намаленото потребление в някои сегменти поради по-ниския разполагаем доход на потребителите – хората променят своите хранителни навици и се пренасочват от по-скъпи към по-евтини храни – напр. от телешко и свинско към пилешко месо или към зърнени храни. В резултат на това се наблюдава спад в продажбите на едни предприятия и увеличаване на оборотите на други.

*Блокираните средства по програма САПАРД – това обърка сметките на много предприятия, както и на финансиращите ги банки и постави някои от икономическите субекти в затруднено положение и дори ги доведе до ръба на фалита.Всичко, което трябва да знаете за:Финансовата криза (1835)

*Агресивното ползване на кредити преди началото на кризата – някои компании имат висока задлъжнялост и в момента са с влошени експозиции. Те се затрудняват с обслужването на кредитите си, което изсмуква финансовия им ресурс. Това допълнително се засилва от преразглеждането на рисковите експозиции от банките, които поставиха условия на част от клиентите си да направят частични погасявания по заемите или да предоставят допълнителни обезпечения.

*Част от инвеститорите в сектора имат инвестиции и в други сектори, напр. в тъй популярните доскоро недвижими имоти. Проблемите и недобрите резултати на тези други инвестиции принуждават мнозина предприемачи да пренасочват финансови ресурси и се отразяват и върху дейността им в хранителния бизнес.

Като резултат дори компании, чийто продукт е търсен на пазара, се случва да останат без достатъчно оборотни средства и да са в невъзможност да доставят нужния обем продукция да пазара.

Някои от възможните стъпки за противодействие на тези проблеми са:

*Управление на паричните потоци – компетентното и точно управление на вземанията и задълженията на фирмата може да спомогне за освобождаването на допълнителен капитал, който да подобри ликвидността на компанията (повече за начините за контрол и събиране на вземанията на dnevnik.bg/pazari/menidjmunt/).

*Оптимизиране на доставките – компанията трябва да избегне зависимостта от един-единствен доставчик и да разчита поне на два, които могат да бъдат заменяни в случай на нужда, препоръчително е да се подберат конкурентни доставчици и периодично да се искат сравними оферти от други фирми. Възможно е да се договорят и по-добри цени или условия за плащане със съществуващите доставчици.

*Оптимизиране на дистрибуцията – компанията трябва да анализира този елемент от маркетинг микса и да потърси начини за увеличаване на ефективността на дистрибуционните си канали, което може да бъда източник на значителни спестявания. Вариантите за действие включват прехвърляне от собствена дистрибуция към външна фирма дистрибутор, смяна на партньора, обединяване на каналите за дистрибуция с други компании с цел намаляване на разходите и т.н.

*Оптимизиране на персонала – кризата увеличава възможностите за привличане на по-квалифицирани работници при конкурентни заплати поради увеличената безработица. По този начин става възможно наемането на по-ефективни работници, които да увеличат производителността на труда. Преди кризата някои от компаниите, с които „Сортин инвест“ работи, се налагаше да правят компромиси с наемането на по-слабо квалифицирани кадри поради липсата на подготвени такива, като например работа, която би трябвало да се извършва от двама квалифицирани работници, често пъти се поверяваше на трима или дори четирима служители. Много от тези фирми се възползваха от появата на качествени работници на пазара и назначиха такива на мястото на по-нископродуктивните им предшественици.

*Пренасочване към нови пазари – фирмите, които са загубили пазарни позиции в чужбина, следва да се насочат към други такива или към вътрешния си пазар в България. За целта е добре да направят внимателен анализ на пазарите си и на предимствата и недостатъците на своите продукти спрямо конкурентните и да насочат усилията си към онези пазарни сегменти, където имат най-големи шансове за успех. За съжаление девалвацията на валутите на някои държави (напр. Румъния) направиха българската продукция по-неконкурентоспособна, докато други (напр. Сърбия и Черна гора) са наложили административни ограничения, които правят пробиването на български стоки с кратък срок на годност практически невъзможно. Затова, преди да се втурне към завладяването на чуждестранните пазари, ръководството на предприятието следва да направи задълбочен анализ на бариерите за навлизане и да изгради съответната стратегия за развитие.

*Преструктуриране на бизнеса – то може да се изразява в чисто финансово преструктуриране, например заместване на краткосрочни заеми с наближаващ падеж с дългосрочни такива, както и в освобождаване от несвойствени дейности и странични бизнеси, които отклоняват ценни управленски или капиталови ресурси на компанията.

*Привличане на финансов партньор – това е удачно решение най-вече за финансово стабилни и добре организирани фирми, които желаят да използват допълнителния капитал за разширяване на дейността си в момент, в който техните конкуренти са с отслабени позиции. Кризата създава отлична възможност за фирмите, които са в стабилно финансово състояние, да постигнат ръст чрез придобиване на свои конкуренти или органичен растеж. Българската хранително-вкусова промишленост е доста фрагментирана с множество дребни и неефективни производители, което създава предпоставки за окрупняване. Например компания, която финансово е стабилна и заема водеща позиция на пазара, може да изтласка по-слабите си конкуренти или да ги придобие. Това може да се постигне както с разширяване на нови географски пазари, така и чрез прибавяне на нови продукти към съществуващото продуктовото портфолио. В случай че компанията не разполага с достатъчно собствени средства за такава стратегия, привличането на финансов партньор е един от начините за набавяне на ресурс.

*Мартин Паев, CFA, има над 10 години професионален опит в инвестиционното банкиране, сливанията и придобиванията, инвестициите в дялов капитал и управлението на активи. През 2006 г. основава компанията за инвестиционни и финансови консултации „Сортис инвест“. В продължение на два мандата е бил и член на борда на директорите на Българската CFA асоциация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *