МАРТИН ПАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОРТИС ГРУП, презентира на конференцията за икономически и инвестиционни предвиждания на CFA общността в България

МАРТИН ПАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОРТИС ГРУП, презентира на конференцията за икономически и инвестиционни предвиждания на CFA общността в България

 

На 11 март 2019 г. г-н Мартин Паев, Председател на СОРТИС Груп, взе участие във „2019 Economic and Investment Forecast Conference” организирана от Българската Си Еф Ей Асоциация. В презентацията си г-н Паев коментира различни теми, сред които:

• Реакцията на капиталовите пазари след неочакваното отлагане на повишаването на лихвените нива в еврозоната. Фокус бе намаляващата разликата между възвръщаемостта на дву- и десетгодишните немски облигации като потенциален индикатор за рецесия:

• Ценовите нива на публично търгуваните компании в Германия като функция на дисконтовия процент рефлектиран в оценките на активите:

На база на все още съществуващата разлика между възвръщаемостта на краткосрочния и дългосрочния публичен дълг и сравнително високата цена на рисковия капитал, г-н Паев заяви, че по този индикатор изглежда, че няма ценови балон, въпреки че според него като цяло борсовите цени на компаниите са много високи.

• Активността на пазарите за сливания и придобивания, отбелязвайки лекия спад в броя транзакции между 2017 и 2018г.:

Г-н Паев засегна тревожния факт, че най-лошо представилите се пазари за сливания и придобивания през предходната година са тези в Румъния, България и Хърватия където броят на транзакции е намалял с по над 60%.

• Вакуумът за рисков капитал в диапазона 200 000 – 5 000 000 евро в България и миксът на местната икономика според фазата на развитие на компаниите-участници.

Предвид продължаващата политика на Европейската Централна Банка за ниски лихвени нива и високата доходоносност на комерсиалната недвижима собственост в България, Мартин посочи инвестициите в офис и индустриални сгради в страната като сравнително апетитна възможност:

Г-н Паев коментира и относителната стойност на жилищното строителство към брутния вътрешен продукт на избрани икономики от Източна Европа, еврозоната и България.

Изводът бе, че секторът в България е сравнително устойчив на фона на европейския пазар. Въпреки това, Мартин бе резервиран за цялостната стабилност на глобалния пазар за жилищно строителство.

В края на презентацията си, г-н Паев засегна множеството геополитически рискове и тяхното негативно влияние на инвестициите и цялостното представяне на световната икономика.

СОРТИС е българска група от четири компании: СОРТИС Инвест, СОРТИС Риъл Истейт, СОРТИС Кредит и СОРТИС Хоспиталити. Групата специализира в областите сливания и придобивания, набиране на дялов и рисков капитал, управление на инвестиции в недвижими имоти, кредитни и лизингови консултации, както и управление на хотели.

През 2018 г. СОРТИС Инвест стана член на международната мрежа от независими консултанти по сливания и придобивания Globalscope със седалище в Лондон, в която членуват 57 компании от 47 страни по целия свят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *