Набиране на капитал

Набиране на капитал

СОРТИС подпомага бизнеса в набиране на капитал, дългово или хибридно (мецанин) финансиране за стратегическите и оперативни нужди, включително за разработване на продукти, разширяване на пазарния дял, оптимизация на капиталовата структура и други. Целта ни е постигане на оптимални параметри в сделкате за нашите клиенти.

Дялово финансиране – консултантски услуги за набиране на дялов и рисков капитал от инвестиционни фондове и бизнес ангели.

Индикативен процес:

 • Стратегически дискусии
 • Подготвяне на документация по сделката
 • Комуникация с потенциални инвеститори
 • Създаване на оптимална структура на сделката
 • Договаряне на сделка
 • Затваряне на сделка

Дългово финансиране – консултантски услуги по дългово финансиране, включително инвестиционни заеми, набиране на оборотен капитал, проектно финансиране и лизинг.

Индикативен процес:

 • Дефиниране на клиентски профил
 • Анализ на кредитоспособността
 • Избор на подходящ кредитор
 • Изготвяне и подаване на заявление за кредит
 • Договаряне на условия по кредит