Недвижими имоти

Недвижими имоти

СОРТИС помага на клиентите да структурират и управляват инвестициите си в недвижими имоти

Услуги за инвеститори:

Пазарно проучване    Откриване на инвестиционни възможност  Структуриране на сделки

СОРТИС предоставя консултантски услуги и услуги по управление на активи за инвестиции в недвижими имоти в България. Определя и прилага оптимална инвестиционна стратегия за недвижими имоти във всички основни сегменти на пазара: Офис, Жилищни, Хотели, Търговски и Индустриални.

Опитът на компанията включва:

  • Предоставяне на обширно пазарно проучване на икономическите, търговските или демографските тенденции, които влияят върху представянето на недвижимите имоти и преглед на размера на пазара, спецификата на сектора, цените и нивата на наемите.
  • Идентифициране и оценка на интересни възможности в областта на недвижими имоти, които отговарят на Вашата инвестиционна стратегия.. Инвестиционните предложения се основават на обширен пазарен анализ, финансово моделиране и оценка на риска.
  • Структуриране на сделката и представяне в преговорния процес. Предоставяне на необходимите финансови инструменти.

Услуги за собственици/предприемачи:

Оценка        Препроектно проучване        Набиране на финансиране

СОРТИС предлага консултантски услуги и услуги за развитие за недвижими имоти в България. Определя осъществимостта на проекта за развитие, помага в процеса за реализиране на финансиране за тяхното завършване и управлява процеса на развитие.

Опитът на компанията включва:

  • Предоставяне на надеждна оценка на Вашия имот на базата задълбочено проучване на пазара в зависимост от предназначението на недвижими имоти, пазарната зрялост и бъдещите планове за развитие на актива. Компанията предоставя съдействие при получаването на дългово финансиране, като предоставя на кредитора надеждно становище относно възстановителната стойност на недвижимия имот, използван като обезпечение по кредита, или при предоставянето на оценка, необходима за целите на финансовото отчитане.
  • Изготвяне на предпроектни проучвания за вашите неразработени парцели, които включват макроикономически, географски, пазарен и финансов анализ в един цялостен доклад за оценка и сравнение на жизнеспособността на различните стратегии за развитие на проекта.
  • Подпомагане при осигуряване на финансиране с цел подпомагане на ново строителство или придобиване на съществуващ проект, включително за преструктуриране на имоти в затруднено положение. Определяне на финансовата структура, която може да включва дългови инструмент, мецанин кредит, финансиране на придобиването, увеличение на капитала и др. Изготвяне на инвестиционни предложения, които ще обобщят концепцията за развитието, преглед на пазара, прогнози за приходи и разходи и очаквана възвръщаемост. Преглед и договаряне на предложени срокове и условия, които действат в най-добър интерес за собственици/предприемачи и консултация за оформяне на документите за печеливша оферта при откриван на подходящ инвеститор.

Екипът на СОРТИС има значителен опит в структурирането и управлението на регулирани и нерегулирани инвестиционни средства, както в България, така и в международен план.

  • Структуриране и управление на TBI-BAC REIT (сега Прайм Пропърти АДСИЦ), първият инвестиционен фонд за недвижими имоти в България, който осигури възвръщаемост на инвеститорите си от 73%, реализирани за период от 18 месеца (октомври 2003-март 2005).
  • Структуриране на Bulgarian Land Development, инвестиционен фонд за недвижими имоти с ресурс от 40 млн. британски лири, регистриран на пазара на AIM на Лондонската фондова борса.
  • Създаване на Сити Пропъртис АДСИЦ и регистрацията му на Българска фондова борса.