Сделка Глобал Крийм Инвестмънтс

Кремио  – Мениджърско изкупуване на три етапа:

Кремио АД (тогава Кодап ЕООД) бе българското поделение на Co.Da.P Cola Dairy Products Spa (Италия), един от най-големите производители на растителна сметана в Европа.

През 2015 г., компанията-майка в Италия влиза в процедура по несъстоятелност. Уникредит, като кредитор на българското подразделение, започва процедура по принудително събиране, с намерението да продаде търговското предприятие на Кодап ЕООД.

Мениджърският екип на Кодап ЕООД се доверява на СОРТИС за съдействие поструктуриране и осъществяването на изкупуване на българското подразделение.

СОРТИС разработи и реализира дългосрочна стратегия за мениджърско изкупуване на три етапа, осигурявайки удовлетворявайки нуждите на всички страни в транзакцията:

Първи етап: В ситуация на надпревара с времето, СОРТИС блокира опит за враждебно изкупуване и организира консорциум от финансови инвеститори, които застават зад управляващия екип за придобиването на търговскотото предприятие от банката-кредитор през юли 2015 г. Сделката е първата продажба на действащо търговско предприятие от банка в България.

Втори етап: 8 месеца по-късно, СОРТИС организира рефинансирането на хибридния заем, предоставен от финансовите инвеститори, чрез заем от €7 млн. от Сосиете Женерал. Инвеститорите реализират около 20% доходност върху хибридния инструмент и запазват миноритарен дял в Кремио АД.

Трети етап: През 2017 г., СОРТИС структурира и договаря инвестиционно финансиране от Първа инвестиционна банка за изкупуване на миноритарния дял, с което мениджърският екип на Кремио изкупува 100% от предприятието.
След придобиването от мениджърския екип, Кремио реализира ръст в продажбите от над 40% и понастоящем изнася продукция в над 30 страни. СОРТИС бе поканен да участва в Съвета на директорите на Кремио.