Сделка Ти Би Ай Банк

ТБИ РентКонсултиране по продажба

Дивизията на нишовата търговска банка Ти Би Ай Банк, Ти Би Ай Рент бе най-голямото независимо дружество, предлагащо оперативен лизинг на автомобили в България.

През 2016 г., Ти Би Ай Банк бе придобита от 4finance Holding, една от най-големите компании за потребителски кредити в Европа, оперираща в 14 страни. Цел на придобиването бе навлизането на 4finance Holding на българския пазар за потребителско кредитиране.

Оперативният лизинг не бе ключов елемент в новата стратегия, което доведе до започване на процес по продажба.

При силна конкуренция СОРТИС бе избран за ексклузивен финансов консултант на Ти Би Ай Банк за продажбата на Ти Би Ай Рент.

Ангажиментът на СОРТИС включваше цялостно управление на процеса по продажба – от подготовка на необходимите инвестиционни документи, през маркетинг на проекта и оценка на необвързващите и обвързващите оферти, до финални преговори и приключване на сделката.

СОРТИС привлече както местни, така и чуждестранни кандидати за провеждането на силно конкурентен процес.

Сделката бе приключена две седмици преди определения краен срок. Продажната цена значително надвиши първоначалните очаквания на продавача.