СОРТИС Груп

СОРТИС е създадена през ноември 2006 г. от г-н. Мартин Паев, CFA, като група от четири компании: СОРТИС Инвест, СОРТИС Риъл Истейт, СОРТИС Кредит и СОРТИС Хоспиталити. Групата специализира в областите сливания и придобивания, набиране на дялов и рисков капитал, управление на инвестиции в недвижими имоти, кредитни и лизингови консултации, както и управление на хотели. СОРТИС е ръководила някои от най-сложните сделки по сливания и придобивания в България:

 

Кремио  – Мениджърско изкупуване на три етапа:

Кремио АД (тогава Кодап ЕООД) бе българското поделение на Co.Da.P Cola Dairy Products Spa (Италия), един от най-големите производители на растителна сметана в Европа.

През 2015 г., компанията-майка в Италия влиза в процедура по несъстоятелност. Уникредит, като кредитор на българското подразделение, започва процедура по принудително събиране, с намерението да продаде търговското предприятие на Кодап ЕООД.

Мениджърският екип на Кодап ЕООД се доверява на СОРТИС за съдействие поструктуриране и осъществяването на изкупуване на българското подразделение.

 

СОРТИС разработи и реализира дългосрочна стратегия за мениджърско изкупуване на три етапа, осигурявайки удовлетворявайки нуждите на всички страни в транзакцията:

Първи етап: В ситуация на надпревара с времето, СОРТИС блокира опит за враждебно изкупуване и организира консорциум от финансови инвеститори, които застават зад управляващия екип за придобиването на търговскотото предприятие от банката-кредитор през юли 2015 г. Сделката е първата продажба на действащо търговско предприятие от банка в България.

Втори етап: 8 месеца по-късно, СОРТИС организира рефинансирането на хибридния заем, предоставен от финансовите инвеститори, чрез заем от €7 млн. от Сосиете Женерал. Инвеститорите реализират около 20% доходност върху хибридния инструмент и запазват миноритарен дял в Кремио АД.

Трети етап: През 2017 г., СОРТИС структурира и договаря инвестиционно финансиране от Първа инвестиционна банка за изкупуване на миноритарния дял, с което мениджърският екип на Кремио изкупува 100% от предприятието.

След придобиването от мениджърския екип, Кремио реализира ръст в продажбите от над 40% и понастоящем изнася продукция в над 30 страни.  СОРТИС бе поканен да участва в Съвета на директорите на Кремио.

 

ТБИ РентКонсултиране по продажба

Дивизията на нишовата търговска банка Ти Би Ай Банк, Ти Би Ай Рент бе най-голямото независимо дружество, предлагащо оперативен лизинг на автомобили в България.

През 2016 г., Ти Би Ай Банк бе придобита от 4finance Holding, една от най-големите компании за потребителски кредити в Европа, оперираща в 14 страни. Цел на придобиването бе навлизането на 4finance Holding на българския пазар за потребителско кредитиране.

Оперативният лизинг не бе ключов елемент в новата стратегия, което доведе до започване на процес по продажба.

При силна конкуренция СОРТИС бе избран за ексклузивен финансов консултант на Ти Би Ай Банк за продажбата на Ти Би Ай Рент.

Ангажиментът на СОРТИС включваше цялостно управление на процеса по продажба – от подготовка на необходимите инвестиционни документи, през маркетинг на проекта и оценка на необвързващите и обвързващите оферти, до финални преговори и приключване на сделката.

СОРТИС привлече както местни, така и чуждестранни кандидати за провеждането на силно конкурентен процес.

Сделката бе приключена две седмици преди определения краен срок. Продажната цена значително надвиши първоначалните очаквания на продавача.

 

Фин Аналитика – Набиране на капитал – първоначален рунд (Series A)

Една от първите сделки с рисков капитал в България (2008 г.), която отбеляза раждането на тази индустрия в страната.

ФинАналитика (понастоящем част от FactSet) е разработчик на софтуер за финансови услуги, с приложение в управлението на пазарния риск, структурирането на  портфейли и аналитични подходи за инвестиционни решения за хедж фондове и други институционални инвеститори в глобален мащаб. Дружеството е регистрирало четири международни патента за собствена методология за изчисляване на рисковата експозиция (Value at Risk, VaR)

ФинАналитика се свърза със СОРТИС за съдействие по набирането на първоначален рунд капитал (Series A) за последващото й развитие. Компанията вече имаше предложение от американски инвестиционен фонд, но не бе удовлетворена от предлаганите условия.

СОРТИС маркетира компанията пред други финансови инвеститори и осигури по-добро предложение от New Europe Venture Equity (NEVEQ), български фонд за рисков капитал.

Собствениците и мениджърите на ФинАналитика получиха възможност да изберат оферта, която по-добре защитава техния интерес.

В крайна сметка, ФинАналитика договори $5 млн. инвестиция от NEVEQ. Една година по-късно, фондът инвестира допълнително $3 млн.