Столична Община започва процес по продажбата на 67% дял в Общинска банка

Столична Община започва процес по продажбата на 67% дял в Общинска банка

Столичният общински съвет одобри решение за продажбата на дела от 67.65% на Столична община в Общинска банка. Минималната определена цена от 45.7 млн. лв. (€23.3 млн.) отговаря приблизително на 0.75x нетната стойност на активите и е сравнима със стойностите, получени при неотдавнашни сделки за сходни банки в Европа.

Към юни 2017 г. Общинска банка има активи на обща стойност 1.5 млрд. лв. (767 млн. Евро) и отчита нетен доход от 1.3 млн. лв. (€0.7 млн.) за първото шестмесечие на 2017 г. Общият й дял от пазара на корпоративни депозити е 1.69%, а от депозитите на домакинствата е 1.30%. Подобно, общият й пазарен дял от корпоративните и жилищните кредити е съответно 0.8% и 0.4%. Тя държи 42% дял от обема на общинското финансиране, което я прави атрактивен нишов играч на пазара.

Допустимите инвеститори следва да са базирани в Европейското икономическо пространство. Финансовите институции трябва да имат рейтинг най-малко BB- по S & P (или еквивалентен). Инвеститорите, които не са финансови институции, трябва да имат поне 20 млн. евро собствен капитал, както и опит и добра репутация в управлението на търгувани фондове и други финансови активи.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *