Стратегически консултации

Стратегически консултации

СОРТИС предоставя консултации по редица стратегически и оперативни проблеми на бизнеса. Нашият опитен екип помага на клиентите да оценят текущата бизнес стратегия и да я усъвършенстват.

Изготвяне на бизнес план и пазарни проучвания

Индикативен процес:

  • Съдействие при изготвяне на подробен прогнозен анализ и идентифицираните на стратегически възможности.
  • Оценка на настоящата стратегия, предлагане на алтернативи.
  • Определяне на рамка и методология за вземане на стратегически решения.
  • Преглед на бизнес модела, различните бизнес линии и дейности, производителност и конкуренция.
  • Разработване на стратегическа бизнес концепция.

Управленски консултации за ръководене на персонал, промени, рискове и реструктуриране

Индикативен процес:

  • Разработване на длъжностни характеристики за всяка позиция в организацията
  • Оценка на ключовия персонал в съответствие с приетата стратегия, структура и длъжностни характеристики
  • Финансово и оперативно преструктуриране
  • Независима бизнес оценка