Създава се втори фонд за дялов капитал „Китай-Централна и Източна Европа“ (ЦИЕ)

Създава се втори фонд за дялов капитал „Китай-Централна и Източна Европа“ (ЦИЕ)

„Фондът за инвестиционно сътрудничество Китай-ЦИЕ II“ (The China-CEE Investment Co-Operation Fund II или „Фонд II“) обяви края на първия си рунд по събиране на средства с обезпечени ангажименти за 800 млн. щ. д. Фондът цели окончателен общ капиталов ангажимент от 1 млрд. щ. д. за 2018 г. Географското покритие на Фонд II ще бъде 16 страни от ЦИЕ, от балтийските държави до Албания. CEE Equity Partners, които имат пет офиса в региона (Букурещ, Будапеща, Прага, Варшава и Загреб), ще бъдат инвестиционен съветник на Фонд II.

Фонд II е изграден върху експертизата на Фонд I, създаден през 2014 г. от China Exim Bank в партньорство с други институционални инвеститори от ЦИЕ, за да реализира инвестиционни възможности в страните от региона. Фонд II има същите инвеститори като Фонд I, плюс фонда Silk Road. От 2014 г. CEE Equity Partners е осъществила 16 транзакции от Фонд I в 5 държави на обща стойност над 500 млн. щ. д. Една от тях е инвестицията от 4.5 млн. евро в българската фирма Walltopia, световен лидер в проектирането и производството на стени за катерене. Фонд I се фокусира основно върху четири сектора: специализирано производство, инфраструктура, енергетика и телекомуникации.

Инвестиционната стратегия на Фонд II обхваща същите четири сектора плюс здравеопазване, туризъм, образование и селско стопанство. Размерът на отделната инвестиция ще варира от 20 до 100 млн. щ. д. с допълнително дългово финансиране, ако е необходимо, при инвестиционен хоризонт от 5-8 години. Фондът Silk Road може да инвестира съвместно с Фонд II, така че ще се разглеждат и инвестиции над 100 млн. щ. д. Фонд II ще се фокусира върху добре управлявани, генериращи парични потоци и притежаващи съществени активи дружества, които имат добри предпоставки за растеж. Мажоритарните дялове се предпочитат, въпреки че са възможни и значителни миноритарни дялове. Фонд II ще избягва да инвестира в оперативни преструктурирания и приватизации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *