Условия за ползване

СОРТИС Груп оценява вашата поверителност и се грижи за начина, по който се третира вашата поверителна информация.

СОРТИС Груп ЕООД (ЕИК: 203282471) е холдингово дружество, което включва СОРТИС Инвест ЕООД (ЕИК: 148089486), СОРТИС Недвижими имоти ЕООД (ЕИК: 175255973), СОРТИС Хоспиталити ООД (ЕИК: 202529919), СОРТИС Венчърс ЕООД (ЕИК: 200118680), и СОРТИС.БГ ЕООД (ЕИК: 201057209). Следният текст е приложим за всички операции на СОРТИС Груп и свързаните с нея лица. С настоящото всички компании, включени в СОРТИС Груп, ще се наричат ​​СОРТИС или SORTIS, освен ако не е посочено друго.

Каква поверителна информация събираме за вас?

Възможно е част от личната ви информация да бъде събрана като част от нашата дейност. Данните могат да се събират, когато използвате нашия уебсайт, когато се свържете с нас или поискате информация от нас, като се ангажирате с нашите услуги или в резултат на връзка с нашите служители или трета страна (например клиенти).

Следната лична информация може да бъде обработена:

Обща информация, като вашето име, работодател, заемана длъжност или вашата връзка с познато от нас лице
Информация за контакт, включително: имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер
Финансова информация, като финансови документи и платежна информация, предоставени в хода на нашия бизнес заедно
Техническа информация, като посещения на уебсайтове или във връзка с материали и съобщения, които ви изпращаме чрез интернет
Информация, която ни предоставяте с цел посещение на срещи и събития
Предварителна информация и идентификация, предоставени от вас или получени като част от процесите на приемане и спазване на изискванията за бизнес
Лична информация, предоставена ни от трета страна или генерирана в курса или предоставяща услуги за тях, която може да включва специални категории информация
Всяка друга информация, свързана с вас, която може да сте ни дали като част от нашето взаимодействие

Как получаваме вашата поверителна информация?

В процеса на предоставяне на финансови и други услуги, ние събираме информация от Вас като част от нашите бизнес процеси на приемане
Ние събираме вашата лична информация чрез технологични инструменти и услуги, включително нашите уебсайтове и имейл съобщения, изпратени до и от SORTIS
Ние събираме информация за вас, когато ни я предоставяте, или взаимодействаме с нас, например като се ангажираме с нашите служители или се регистрираме на една от нашите цифрови платформи.
Можем да събираме или да получаваме информация за вас от други източници, като например да поддържаме точните и актуални данни за контакт, които вече разполагаме, с помощта на обществено достъпни източници

Как използваме вашата поверителна информация?

Има няколко начина, по които SORTIS може да събира, съхранява и обработва вашата лична информация, включително чрез използването на нашия уебсайт или друга услуга на компанията. Тази информация се използва:

Да ви предложи потенциални възможности за бизнес
За предоставяне на информация по ваше искане
За популяризиране на нашите услуги, включително изпращане на публикации и подробности за предстоящи събития
Да управляваме отношенията си с вас и с други клиенти
За предоставяне и подобряване на специфичните услуги и уебсайта
Да се ​​спазват законовите, регулаторните задължения и задълженията за управление на риска
С цел възможно набиране на персонал

Използване на сайта на СОРТИС

Вие сте поканени от няколко инструмента на нашия уебсайт (например раздел „Кариери“) да ни предоставите поверителна информация. Целта на тези съоръжения е очевидна в момента, в който предоставяте вашата поверителна информация и ние използваме тази информация само за разкритите цели.

Разполагаме с Google Анализ и Histats, уеб-базирани инструменти за анализ, които проследяват и докладват подробности за използването на нашия уебсайт. Такива анализи ни помагат да подобрим нашите услуги и потребителския си опит. Това се постига чрез Google Анализ – самият софтуер може да постави малки текстови файлове, наречени „бисквитки“, на вашето устройство. Информацията, която бисквитките събират, като например броя на посетителите на сайта, посетените страници и продължителността на времето, прекарано на сайта, е обобщена и следователно анонимна.

Маркетинг и други имейли

Външните доставчици на софтуер и личната ви информация се използват, за да се разбере дали участвате в четенето на нашите имейли и други материали, независимо дали кликнете върху връзките към информацията, която включваме в тях, и дали и как посещавате нашия уебсайт, след като кликнете върху тази връзка ,

Вие контролирате да се отпишете от получаването на маркетингова комуникация от нас по всяко време, като ни изпратите имейл.

Срещи, събития и семинари

Вашата поверителна информация може да бъде събрана и обработена във връзка с Вашето присъствие в нашите офиси или на събитие или семинар, организирани от SORTIS, или от трета страна. Можем да споделяме вашата информация с технологиите и други доставчици на услуги или бизнес партньори, участващи в организирането или провеждането на събития.

Финансови и други услуги

Поверителната информация се събира, създава, съхранява и използва в хода и във връзка с услугите, които предоставяме на нашите клиенти. Като част от нашата дейност приемането, финансирането, администрирането и маркетинговите процеси, включително изпирането на пари, конфликтът на интереси, репутационните и финансови проверки могат да бъдат извършвани с използване на лична информация. Можем също така да обработваме лична информация, предоставена ни от или от името на нашите клиенти за целите на професионалните услуги, които им предоставяме. Информацията може да бъде разкрита на трети страни до степента, необходима в контекста на проекта. Все пак такива потенциални действия са в пълно съответствие с споразуменията за поверителност, подписани между SORTIS и неговите клиенти.

Колко време съхраняваме вашата поверителна информация?

Ние ще запазим вашата лична информация в съответствие с нашите практики за запазване на данни, които служат за категоризиране на цялата информация, съхранявана от SORTIS, и посочват подходящия период на запазване за всеки тип данни. Тези периоди се основават в съответствие с изискванията на приложимите закони за защита на данните и целта, за която се събира и използва информацията, като се вземат предвид правните и регулаторни изисквания за запазване на информацията за минимален период, давностни срокове за предприемане на правни действия, практиката и бизнес целите на СОРТИС.

С кого ще споделим вашата поверителна информация?

Вашата лична информация може да бъде споделена с определени доверени трети страни, в съответствие с договорните споразумения, които са налице с тях, включително:

Одитори и професионални съветници
Доставчици, на които са възложени външни услуги
Трети страни, ангажирани в хода на услугите, които предоставяме на клиентите и с предварително съгласие на клиентите, като други финансови съветници, адвокати, местни доставчици на съвети и технологични услуги
Трети страни, които организират или организират събития или семинари

Ако е необходимо или поради посочените в тази политика причини, ние можем да споделим поверителна информация с държавните регулаторни органи, съдилищата, правителствените агенции и правоприлагащите органи. Въпреки че възможността е малка, може да се наложи да разкрием вашата информация, за да спазим законовите или регулаторни изисквания. Ще ви уведомим преди такива действия, освен ако не сме законово ограничени от това.

Ако се случи да прехвърлим или реорганизираме бизнеса си в бъдеще, може да се наложи да прехвърлим информацията ви на нови организации на SORTIS или на трети страни, чрез които ще се извършва дейността на SORTIS.

Социални медийни платформи като Facebook, LinkedIn, Twitter, Reddit и други може да се използват от SORTIS. В случай, че сте ангажирани с такива платформи, препоръчваме Ви да прегледате тяхната политика за поверителност за повече информация относно начина, по който третират поверителната ви информация.

Ние не използваме вашата поверителна информация за търговски цели, освен с предварително разрешение.

Вашите права по отношение на поверителната ви информация

Имате определени права по отношение на защитата на данните, предоставена от общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR).

Имате право да изискате подробности за информацията, която сме събрали. Възможно е също да имате право да поискате поправка или изтриване на тези данни, да ограничите обработването й, да блокирате прехвърлянето на вашата поверителна информация на трета страна без ваше разрешение и в някои случаи да имате поверителна информация, свързана с вас прехвърлени в друга организация. Възможно е също така да имате право да подадете жалба във връзка със обработката на СОРТИС на вашата поверителна информация пред надзорен орган.

В случай, че възразявате, че информацията ви се събира и обработва или променяте първоначалното си съгласие, ние ще уважаваме този избор в съответствие с нашите законови задължения.

СОРТИС няма да бъде в състояние да изпълни необходимите действия за постигане на горепосочените цели (вж. „Как използваме поверителната ви информация“), в случай че възразявате или оттеглите предварително дадено съгласие и евентуално не можете да използвате на предлаганите от нас услуги. Дори и след като сте оттеглили съгласието си, ние можем да обработим вашата лична информация до необходимата или разрешена от закона степен, в частност, в случай че трябва да упражняваме и защитаваме нашите законни права или да изпълняваме регулаторни задължения.

Наше задължение е да гарантираме, че вашата поверителна информация е точна и актуална. Затова, моля, уведомете ни за всякакви промени в информацията ви, като ни изпратите имейл.