Хотелиерство (Хоспиталити мениджмънт)

Хотелиерство (Хоспиталити мениджмънт)

СОРТИС предоставя услуги по управление на активи и консултантски услуги за подпомагане на собствениците на хотели и инвеститори, които искат да подобрят финансовите резултати от своите имоти и да увеличат тяхната стойност:

  • Оценяване на текущото оперативно и финансово състояние на Вашия хотел чрез оценяване на вътрешните процеси спрямо най-добрите практики в индустрията и изготвяне на подробни препоръки за подобряване на бизнес резултатите.
  • Предоставяне на услуги по управление на хотели чрез определяне на най-подходящата стратегия за развитие. Работата на компанията включва задълбочени услуги за финансово управление, оценка на паричните потоци на проекта и проследяване на възвръщаемостта на инвестициите.
  • Управление на ситуации при оздравяване насочени към подобряване на работата и превръщане на хотела в печеливш и самостоятелен бизнес.
  • Съдействие при изграждане на международна търговска марка чрез идентифициране на най-подходящата такава, договаряне на рамката на условията за подписване от името на собственика, преразглеждане на таксите и предварителния бюджет, договаряне на регионални ексклузивни права по отношение на собственото разширяване на марката и запазване на правата на собственика върху продажба на имота.
  • Осигуряване на независима експертна оценка на стойността на Вашия хотелски имот.

Нашият опит:

  • Затвърдени отношения с международни хотелски марки и вериги
  • Дълготрайни взаимоотношения с местни и международни партньори в туристическата индустрия
  • Над 100 години общ опит на екипа в управляването на хотели
  • Екип с богат опит във финансовата сфера, включващ бизнес планиране и прогнозиране, финансово моделиране и отчитане