Екип

Мартин Паев, CFA

Изпълнителен директор, СОРТИС Груп

   

Г-н Мартин Паев има над 20 годишен опит в областта на инвестиционното банкиране, сливанията и придобиванията и управлението на активи, придобит в ING Barings, Инвестиционна Банка във Франкфурт/Майн (Германия), ЕТЕВА (инвестиционна банка от Групата на Националната Банка на Гърция), Балканска Консултантска Компания (независима инвестиционно-консултантска компания, оперираща в Югоизточна Европа).

Г-н Паев е структурирал е първото в България акционерно дружество със специална инвестиционна цел за недвижими имоти и е бил негов Изпълнителен директор (Ти Би Ай – БАК Недвижима Собственост АДСИЦ).

През ноември 2006 г., г-н Паев основава СОРТИС Инвест – компания за инвестиционно консултиране, през март 2007г. създава СОРТИС Риъл Истейт – консултантска компания за управление на активи и инвестиционни имоти, а през 2013 г., г-н Паев основава СОРТИС Хоспиталити – управление на активи и консултантски услуги за хотели.

Г-н Мартин Паев е получил образованието си в България, Холандия и Германия и има магистърска степен по Банково дело и финанси и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Притежава CFA® сертификат и е бивш член на Борда на Директорите на Българската CFA Асоциация.

Г-н Паев е редовен лектор на конференции за дялов капитал, дата центрове и инвестиции в Централна и Източна Европа.

 

Ивона Стоянова – Иванчова

Управляващ директор, СОРТИС Инвест

   

Г-жа Ивона Стоянова има над 15 годишен опит в областите корпоративно банкиране, финансови консултации и управление.

Преди да се присъедини към СОРТИС, г-жа Стоянова е била началник на отдел Корпоративно банкиране в Райфайзенбанк България ЕАД където нейни клиенти са били някои от най-известните местни и международни корпорации в България. Тя има опит в предоставянето на цялостна финансова консултация, включително оптимална структура на финансиране и / или други съответни финансови услуги.

В Райфайзен г-жа Стоянова е разработвала и реализирала сложни транзакционни структури с участието на друга финансова институция за справяне с уникалните финансови предизвикателства на клиентите.
Като ръководител на отдел, тя е ръководила и изпълнявала различни международни проекти на групата Райфайзен, свързани със стратегическо управление на промените, преструктуриране, устойчив растеж и др.

Широката комуникация на Ивона и експозицията към различни индустрии й дават познания и опит в точното и прецизно идентифициране, сключване на сделки и изпълнение на инвестиционни възможности, както и разработване на ефективни финансови решения за клиенти в множество сектори.

Г-жа Стоянова притежава магистърска степен по финанси и банково дело от D.A. Стопанска академия “Ценов”, Свищов, България.

 

Димчо Димитров

Директор инвестиционно банкиране, СОРТИС Инвест

   

Г-н Димчо Димитров има повече от 12 години опит в структуриране и управление на сделки и проекти, финансово моделиране, подготовка на транзакционни документи, структуриране на инвестиционни казуси, развитие и поддържане на контакти и комуникация с финансови и стратегически инвеститори.

Запознат е с много сектори на българската икономика и е развил работни взаимоотношения с над 100 финансови и стратегически инвеститори.

Преди да се присъедини към СОРТИС, г-н Димитров е работил в САЩ като Стратегически анализатор в W. R. Grace & Co., публична компания за специализирани химикали с оборот от $3 млрд., където е предоставял проучвания и анализи в подкрепа на развитието на отдел с общи продажби от $300 млн.

Г-н Димитров притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Northeastern University, Бостън, САЩ.

 

 

Стефан Атанасов

Експерт, финансови анализи, СОРТИС Инвест

   

Стефан Атанасов е финансов анализатор в СОРТИС Инвест. Дейността му в компанията включва изготвяне на пазарни анализи и професионална документация за сделки по сливания и придобивания и набиране на дялов капитал, както и прединвестиоцнни проучвания за проекти в хотелиерство и недвижими имоти.

Предишният му опит е в сферите на макроикономически анализи, финансово моделиране, европроекти и счетоводство. В резултат, Стефан е развил силни аналитични умения и е придобил задълбочени познания за множество индустрии и пазари.

Стефан Атанасов притежава магистърска степен по Международен финансов мениджмънт (Cum Laude) от Университета в Грьонинген, Холандия и бакалавърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство в София, България.