Globalscope

10,000 Доволни клиенти
55 Независими M&A компании
1 Глобално семейство

Повече от 30 години компаниите от Globalscope Partners успешно консултираме своите клиенти в областите сливания, придобивания и набиране на капитал.

Имаме обширни познания за международните капиталови пазари, индустриалните купувачи и фондовете за дялови инвестиции на всички континенти.