Проучвания и оценителски услуги

Проучвания и оценителски услуги

СОРТИС предоставя висококачествени проучвания за стратегически и прединвестиционни /предпроектни цели:

 • Макро, индустриални и фирмени проучвания
 • Сегментация на пазара и анализ на конкуренцията
 • Предпроектно и прединвестиционни проучвания
 • Проучване при запитване

СОРТИС предлага безпристрастна оценка за стойността на:

 • Недвижими имоти, фирми и интелектуална собственост
 • Стратегически оценки
 • Бизнес оценки
 • Оценки на дълготрайни активи
 • Преглед за обезценки
 • Оценки по МСФО 3 – Разпределяне на покупната цена
 • Оценки на положителна репутация
 • Оценки на стойността преди и след сделката