Сливания и придобивания

Сливания и придобивания

Консултантски услуги за продажби и придобивания на компании

Индикативен процес:

Придобиване на компания

 • Стратегическа дискусия и изготвяне на профил за потенциално придобиване
 • Осъществяване на контакт с таргетирана група от компании (или консултанти)
 • Оценка на стойността на таргетираната компанията във всеки един етап на сделката
 • Координиране и контрол на дейността за всички страни
 • Подпомагане на клиента по време на процеса Дю дилиджънс
 • Определяне на най-подходящата структура на транзакция
 • Подпомагане на клиента по време на процеса по договаряне на сделката
 • Асистиране при подписване на сделка
 • Подготовка за финансиране и съдействайте при приключването на сделката

Продажба на компания

 • Идентифициране на потенциални купувачи
 • Осъществяване на контакт с потенциални купувачи
 • Изготвяне на документи по сделката
 • Координиране и контрол на дейността за всички страни
 • Подпомагане на клиента по време на процеса Дю дилиджънс
 • Асистиране на клиента при определяне на структурата за продажба
 • Активно участие по време на преговорите по сделката
 • Асистиране при подписване и затваряне на сделката